Պատրաստ ենք պատրեազմի, հայ կինը իր դերում է․

Պատրաստ ենք պատրեազմի, հայ կինը իր դերում է․