Խելոք չպահիք ձեզ, կտանք բերաներիտ: Սան ձներտ կտրել եք: Նայեք այս տեսանյութը

Խելոք չպահիք ձեզ, կտանք բերաներիտ: Սան ձներտ կտրել եք: Նայեք այս տեսանյութը

 

Խելոք չպահիք ձեզ, կտանք բերաններիդ: Սանձներդ  կտրել եք: Նայեք այս տեսանյութը