Ե՞րբ է մերժվում կենսաթոշակ նշանակելը

Ե՞րբ է մերժվում կենսաթոշակ նշանակելը

Կենսաթոշակ նշանակելը մերժելու մասին որոշում կայացվում է, եթե'

1. անձը չունի կենսաթոշակի իրավունք,

 

2. կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը,ըստ Հայաuտանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, հաշվառված չէ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով,

3. ներկայացված փաստաթղթերը և պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանի տվյալները բավարար չեն անձին կենսաթոշակ նշանակելու համար:

 

Այս մասին տեղեկանում ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։